Adventní Drabble 5. prosince    Před strážnicí zastavil vůz, ale dřív než vozka došlápnul na zem, vyšla seržantka Angua.

    „Z Überwaldu?“ otázala se a vozka přikýval. Její úsměv se roztáhl a odhalil zuby. Vozka, který chtěl původně počkat, než si všechno vyloží adresáti sami, křečovitě sevřel postranici vozu. Ten úsměv znal. Vždyť byl přece z Überwaldu. Vydrápal se na vůz a začal zpod plachty shazovat objemné balíky.

     Ze strážnice vyběhla Pleskot a nadšeně se vrhla k balíkům. S Anguou natahaly náklad dovnitř, zatímco kočí se vytratil jako kouř.

O chvíli později již předávaly materiál Igorovi.

„Je to na tobě. Sally šla ke kováři.“

„Spholehněte she, mhadam. Jshem mhistr ohsthré jehly.“

Nadešel pátý večer prasince, když u Berankinova paláce zvonila podivná skupina. Jeefees otevřel a okamžitě odskočil.

„Oh, kdo to byl?“ optala se překvapená lady Sybila scházející s chotěm do haly.

    Elánius otevřel dveře a stanul tváří v tvář třem příšerným chlupatým rohatým zjevům a vousatému knězi. Už chtěl něco peprného hodit do placu, když zaostřil na knězovy oči.

„Karotko!“

„Veliteli.“

„Och, to je přece Mikuláš a Krampus,“ zvolala lady Sybila, která nakoukla Elániovi přes rameno. Čerti se radostně roztančili.

„Cože?“ obrátil se Elánius k manželce.

„Stará überwaldská tradice, Same. Odnášejí zlobivé děti a obdarovávají hodné. Jdou za naším Samíkem.“

„Ty je chceš pustit za Samíkem? Vždyť se vyděsí k smrti!“

„Ale Same, je to přece Karotka, Angua,…“ zkoumala pohledem dva vzrostlé a jednoho polovičního čerta, „Pleskot a Sallacia. Žádné dítě neodmítne jednu nadílku v prasinci navíc a trocha strachu vůbec neuškodí. Je to morální ponaučení.“