Adventní­ drabble č.6

Beverly Hills projížděla zlatá limuzína mířící do Holmby Hills. Jela pomalu a důstojně ke svému cíli na Charing Gross Road. Tudorská gotika vily nebyla příliš přesvědčivá, ale o to ani nešlo. I slepý poznal, že jde o demonstraci peněz. Z limuzíny nejprve vystoupila krásná řidička (jménem Bob) v pánské livreji a ta přidržela dveře vystupujícímu exempláři mužnosti v italsko-pirátském kostýmu, který upravujíc si černé rukavice zamířil k širokému schodišti stoupajícímu k hlavnímu vchodu. Anonymní lokaj mu přidržel dveře a majordomus ho uvítal v hale. Návštěvník vzpomínal na dobu, kdy zde byly pouze lokajky a majordomka a livreje měly jen zaječí uši a ocásek na kousku černé kraječky kolem boků. Nojo, to už Crystal nepovolí. Majordomus ho tedy doprovodil až ke dveřím veliké ložnice, kde na červeným saténem povlečené posteli odpočíval unavený devadesátník.

„Zdravím tě, starý brachu,“ pronesl příchozí se zjevnou sympatií ke klímajícímu. Přehodil jakýsi obvaz z křesla na stolek a posadil se.

Stařík k němu bezradně otočil hlavu, ale pak mu v očích zablesklo poznání.

„Á Fabio, jak se daří, mladíku?“

„Ále, skutečně rád tě vidím. Normálního chlapa…“ nadhodil Fabio.

„Copak, jaktože nefotíš další sadu harlekýnkových obálek?“

„Ech, to už se nevrátí. Svět se zbláznil.“

„Neříkej, že po tobě už ženy netouží.“

„Žádný chlap už není žádoucí. Světem hýbe genderová neutralita,“ odfrknul pohrdavě hezoun. „Obávám se, že i ty, až se zmátoříš, budeš muset přehodnotit produkci, jinak tě média sežerou zaživa.“

„Genderově neutrální pornografie?!“ zvolal Hugh Hafner a vykulil oči. Pak je protočil, chytl se za prsa a zemřel.