Drabble č. 3

Loreta - I

Z myšlenek na nadcházející slavnost ji vytrhne povyk napravo od ní. Obrátí tím směrem hlavu a pak rovnou zastaví koně. Jsou přímo na rozcestí a vidí, jak na místě, kde druhá stezka přechází v most přes zpěněnou Pádící, trol napřahuje jakési harampádí ke skupince polekaných pocestních. Rádce Amund ze Sokoltvrze zastaví vedle ní.

„Teď není vhodná doba na odluky z cesty. Máme naspěch, princezno.“

„To si mám nad tím umýt ruce?“

„Můžeme sem poslat oddíl pak.“

Trojici tvoří stařík, rudovlasá žena v očekávání a malý hoch.

„Nezdržíme se dlouho.“

Než se jednoruký muž zmůže na další námitky, rozjede se k řece.

„Trole, jakým právem pozvedáš zbraň proti těmto lidem?“

Vápencově popelavá ruka poklesne, pohled, který vyšle, se zatřpytí vzdorem a bytost pohodí zelenkavou hřívou lišejníku.

„Nesplnili podmínky.“

„Nemáte čím zaplatit?“

Stařík postoupí kupředu, aby popsal situaci.

„Nabídli jsme strážci mostu hrníček medu a peníz za každého z nás, jak je známo, že praví zákon.“

„Za každého ne. Za to dítě v jejím břiše ne.“

„Přestupuješ své pravomoci. Znění zákona je „každé tělo, jež vstoupí“. To značí, že na nenarozené se nevztahuje. Tak bylo stanoveno na Sjezdu před deseti lety.“

„Tohle vaše lidské slovíčkaření a roztahovačná arogance! Prvně nám uložíte vazalství k vládci, jehož jsme ani nespatřili a nijak neprokázal, že si zaslouží naši úctu, pak nám vnutíte směšné předpisy o stejných platidlech, jako kdyby každý přechod a člověk byl v každou dobu stejný. A teď popíráte živoucí duši v jejím lůně. Jsme trolové starší než to vaše království, ne slepě sloužící psiska!“

„Ta pravidla mají udržet mír a pořádek pro dobro nás všech.“

„Pořádek? Pak tedy po pořádku – vstoupit již vstoupili a jestli za dítě nezaplatí, jednoho z nich si vezmu já.“

„Nemám sebou med. Snad...“

„Pravidla.“

Přimhouří oči. Než by se trola členové průvodu chopili, stihl by svou oběť zadlávit. Dlouze vydechne, pak popojede blíž.

„Jaké je tvé jméno, trole?“

„Pěvoskála.“

„Tak tedy, Pěvoskálo, já, Loreta, vyzývám tě na souboj o jednu živoucí duši. Braň se!“